Ogłoszenie dodane : Kwiecień 13, 2023

DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERTYZY ANALIZY ŚRODOWISKOWE AUDYT EKOEXPERT

Cena : Proszę o kontakt
Opis oferty :

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi obsługę ekologiczną firm i instytucji. Firma EkoExpert świadczy kompleksowe usługi ekologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Usługi ekologiczne realizowane są w formie stałej obsługi ekologicznej firm lub usług wykonywanych na zlecenie, dotyczących jedynie wybranych obszarów działalności firmy. Firma EkoExpert posiada wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie oraz obsługi projektów ekologicznych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują na zlecenie wszelkie obowiązki środowiskowe, którym podlega firma. Przystąpienie do współpracy z firmą EkoExpert gwarantuje firmie rzetelne oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych, w tym w szczególności sporządzanie raportów środowiskowych, prowadzenie ewidencji środowiskowej, zarządzanie odpadami, wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, występowanie o pozwolenia zintegrowane oraz szkolenia pracowników z zasad oraz procedur dotyczących ochrony środowiska w firmie. Zapewnienie firmie wsparcia specjalistów z zakresu zarządzania ochroną środowiska umożliwia terminowe oraz prawidłowe sporządzanie dokumentacji środowiskowej, podnosi świadomość ekologiczną oraz ogranicza ryzyko kar administracyjnych za niedostosowanie działalności firmy do wymogów ochrony środowiska w firmie. Firma EkoExpert od ponad 15 lat zapewnia swoim Klientom wsparcie oraz doradztwo ekologiczne i gospodarcze.


Firma EkoExpert jest liderem rynku w dziedzinie ochrony środowiska i dokumentów środowiskowych. Opracowywane przez firmę EkoExpert dokumenty środowiskowe znacząco ułatwiają firmom funkcjonowanie zgodnie z prawem o ochronie środowiska. Doradcy  środowiskowi z EkoExpert zadbają o terminowe składanie dokumentów środowiskowych, wnoszenie opłat środowiskowych, przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej oraz  reprezentowanie firmy przed organami kontroli środowiskowej. Współpraca z firmą EkoExpert umożliwia firmom udział w przetargach, w których wymagane jest dopełnienie procedur związanych z oddziaływaniem na środowisko, poprawa ekologicznego wizerunku firmy czy poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi ekologiczne w szczególności związane z obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw mającymi znaczny wpływ na środowisko m.in. zarządzania odpadami w firmie, poprawa efektywności energetycznej budynków, instalacji, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii, środowiskowe programy unijne, projekty ekologiczne. Oferta usług ekologicznych firmy EkoExpert jest elastyczna i dopasowana do potrzeb środowiskowych firmy określonych na podstawie wnikliwej analizy informacji wynikających z przeprowadzonego w firmie audytu ekologicznego. Szczegółowe informacje o bezpłatnej analizie potrzeb środowiskowych firmy na stronie www.ekoexpert.com.pl


Id ogłoszenia : 18965 Liczba odsłon: 549, dzisiaj+1