Florysta! bezpłatnie! Lublin!

Lublin Dodane : Lipiec 8, 2019 ID #875 Odsłon: 3, dzisiaj +1

Nauka trwa rok (II semestry), odbywa się w trybie zaocznym (sobota-niedziela)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) projektowania dekoracji roślinnych;


2) wykonywania dekoracji roślinnych;


3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:


- RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych.


Nasza misją jest świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
Pod naszym szyldem znajdziesz dwa typy działalności: edukacja i szkolenia.
Jako „praktycznie najlepsza szkoła w Lublinie” łączymy nauczanie zawodu w teorii z praktyką.
 


Posiadamy:


- uprawnienia szkoły publicznej;


- status ośrodka egzaminacyjnego.


Co zyskujesz:


- legitymację uprawniająca do zniżek w PKS, PKP, ZTM;


- życzliwą obsługę i wykwalifikowanych nauczycieli;


- bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, UP, MOPS, GOPS.


Wymagane dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza) – nie wymagamy matury!


- 2 zdjęcia


- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki