Technik masażysta! bezpłatnie! Lublin!

Lublin Dodane : Lipiec 8, 2019 ID #883 Odsłon: 3, dzisiaj +1

Nauka trwa 2 lata (IV semestry), odbywa się w trybie zaocznym (sobota-niedziela)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykonywania masażu medycznego;


2) wykonywania masażu sportowego;


3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;


4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:


- MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu.


Nasza misją jest świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
Pod naszym szyldem znajdziesz dwa typy działalności: edukacja i szkolenia.
Jako „praktycznie najlepsza szkoła w Lublinie” łączymy nauczanie zawodu w teorii z praktyką.


Posiadamy:


- uprawnienia szkoły publicznej


- status ośrodka egzaminacyjnego


Co zyskujesz:


- legitymację uprawniająca do zniżek w PKS, PKP, ZTM


- życzliwą obsługę i wykwalifikowanych nauczycieli


- bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, UP, MOPS, GOPS


Wymagane dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza) – nie wymagamy matury!


- 2 zdjęcia


- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki