Technik usług kosmetycznych! bezpłatnie! Lublin!

Lublin Zmodyfikowany Lipiec 8, 2019 ID #881 Odsłon: 2, dzisiaj +1

Nauka trwa 2 lata (IV semestry), odbywa się w trybie zaocznym (sobota-niedziela)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;


2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;


3) udzielania porad kosmetycznych;


4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:


- AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy;


- AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.


Nasza misją jest świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
Pod naszym szyldem znajdziesz dwa typy działalności: edukacja i szkolenia.
Jako „praktycznie najlepsza szkoła w Lublinie” łączymy nauczanie zawodu w teorii z praktyką.


Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, status ośrodka egzaminacyjnego


Co zyskujesz? legitymację uprawniająca do zniżek w PKS, PKP, ZTM


życzliwą obsługę i wykwalifikowanych nauczycieli, bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, UP, MOPS, GOPS


Wymagane dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza) – nie wymagamy matury!


- 2 zdjęcia


- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki