Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2017-09-07 | Odsłon: 19
ID ogłoszenia: 27210

Działka niezabudowana we wsi Chlastawa


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A I publiczny przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowanej położonej w obrębie wsi CHLASTAWA w ewidencji gruntów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 115 o pow. 0,7900ha.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie działka jest niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe warunki dotyczące możliwości przyłączeń określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00047063/9. Księga nie wykazuje obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Opisana nieruchomość przeznaczona jest pod planowaną lokalizację zbiornika retencyjnego wód opadowych po uzyskaniu dokumentacji i wymaganych pozwoleń . Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami.

CENA WYWOŁAWCZA 80 000zł + należny podatek VAT

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r t. j. Dz. U. 2017r. poz. 122 doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

Wysokość wadium 16 000zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 06 października 2017r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Ustalona kwota wadium w dniu 06 października 2017r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wpłacając na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 115 –Chlastawa” Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2017r. o godz. 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
W dniu 28 sierpnia 2017r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późniejszymi zmianami.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Zbąszynku pokój nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości wraz z podatkiem VAT należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce przetargi oraz w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 07 września 2017r. do dnia 07 października 2017r.

Kontakt:


Chlastawa
Zbąszynek
lubuskie
Nr telefonu: 68 3849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Halina Kaczmarek
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  80 000 zł
Działka niezabudowana we wsi Chlastawa


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.