Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-01-04 | Odsłon: 40
ID ogłoszenia: 29396

Burmistrz Zbąszynka ogłasza sprzedaż nieruchomości


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka
p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i


że przeznacza do s p r z e d a ż y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek przy ul. Zachodniej przewidzianą pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr 243/48 o pow. 0,1707 ha

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieru-chomości prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00028138/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

Zgodnie z zapisem obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wy-szczególniona wyżej nieruchomość przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniową jednoro-dzinną.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie działka jest niezagospodarowana. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów tj. sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej.


C e n a r y n k o w a nieruchomości 77 000zł + należny podatek VAT


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku .
W myśl art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienio-nych warunków:
1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniej-szym wykazie
2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione kończy się dnia 08 lutego 2018r.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną moż-na uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu (wewnątrz budynku urzędu) oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Poza tym wykaz zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika in-fopublikator.pl .

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 grudnia 2017r. do dnia 08 lutego 2018r.

Kontakt:


Zachodnia
Zbąszynek
lubuskie
Nr telefonu: 68 3849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Halina Kaczmarek
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  77 000 zł
Burmistrz Zbąszynka ogłasza sprzedaż nieruchomości


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.