Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-05-23 | Odsłon: 23
ID ogłoszenia: 32444

Dzierżawa stawu we wsi Kosieczyn


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka
ogłasza
trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę, na cele rekreacyjne
na czas nieoznaczony
część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn,
oznaczonej geodezyjnie nr działki 642 o pow. 2899 m2.
W skład nieruchomości oddanej w dzierżawę
wchodzą grunty sklasyfikowane jako wody stojące – staw.
Pierwszy przetarg odbył się 11 października 2017r.
Drugi przetarg odbył się 15 grudnia 2017r.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.
Zgodnie z nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
nieruchomość przeznaczona jest pod zbiornik wód retencyjnych p.poż.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00047903/0.

Cena wywoławcza rocznego czynszu
za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 144,95 zł + 23 % podatku VAT.
/słownie: złotych sto czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt pięć groszy/
Termin wnoszenia czynszu do 30 września każdego roku.
Dodatkowo dzierżawca zobowiązany zostanie do udostępnienia wody do celów przeciwpożarowych, w sytuacji kiedy wystąpi zagrożenie pożarowe.
Roczny czynsz dzierżawny może zostać rozliczony w świadczeniach związanych z bieżącym utrzymaniem wody stojącej i terenów zieleni.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wyliczona została zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 64/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 19 lipca 2017r.
Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia
nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy
w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Wysokość wadium 28,00 zł

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu ( w zł) terminie do dnia 21 czerwca 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 z dopiskiem „wadium na działkę 642 w Kosieczynie”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu za dzierżawę gruntu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 czerwca 2018r. na wskazane we wniosku „o zwrocie wadium” konto. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2018r. o godz. 1200
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 września 2017r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń gminy Zbąszynek oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl.

Kontakt:Kosieczna
lubuskie
Nr telefonu: 683849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Renata Kitta
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  114 zł
Dzierżawa stawu we wsi Kosieczyn


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.