Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-09-05 | Odsłon: 10
ID ogłoszenia: 35538

Komańcza nieruchomość gruntowa niezabudowana


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 38-41, art.67, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-darce nieruchomościami (Dz. U. 2018.121 ze zmianami) §3, §4, §6 ust.1-4, §8-§13, §14 Rozpo-rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm./ W ó j t
G m i n y Komańcza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na s p r z e d a ż
nieruchomości, położonych w:

KOMAŃCZA:

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 512/1 o pow. 0,0449 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00034477/1,
przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „K – korytarze ekologiczne rzek i strumieni”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwe-stora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 5.500,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 60,00 zł.

W a d i u m w wysokości 550,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 07:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 287/3 o pow. 0,0854 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00046247/7,
przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „K – korytarze ekologiczne rzek i strumieni”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwe-stora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej, przy czym nie jest urządzony zjazd na działkę.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 10.500,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 110,00 zł.

W a d i u m w wysokości 1.100,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

Kontakt:


Komańcza
Komańcza
podkarpackie
Nr telefonu: 134677018
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pan Andrzej Ferenc
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  5 500 zł
Komańcza nieruchomość gruntowa niezabudowana


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.