Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-09-05 | Odsłon: 11
ID ogłoszenia: 35539

Komańcza-sprzedaż nieruchomości gruntowej -21000


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

KULASZNE:

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 125/1 o pow. 0,2404 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9,
przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa z ograniczonym prawem zabudowy), VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o ni-skiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gmi-ny Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania mo-że nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwe-stora. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej, udostępnionej publicznie będącej własnością Gminy Komańcza.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 21.000,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.

W a d i u m w wysokości 2.100,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 125/2 o pow. 0,1239 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9,
przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa z ograniczonym prawem zabudowy)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Prze-strzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposo-bu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepi-sy szczególne, na wniosek inwestora. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicz-nej, ma dostęp do drogi polnej udostępnionej publicznie będącej własnością Gminy.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 6.300,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 70,00 zł.

W a d i u m w wysokości 630,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

3/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 74/1 o pow. 0,1029 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00048713/9,
przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VI – obszary istniejącej zabudowy o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochron prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza. Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Kształt działki korzystny w formie prostokąta. Teren działki płaski. Działka graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 5.200,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 55,00 zł.

W a d i u m w wysokości 520,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

Kontakt:


Kulaszne
Komańcza
podkarpackie
Nr telefonu: 134677018
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pan Andrzej Ferenc
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  21 000 zł
Komańcza-sprzedaż nieruchomości gruntowej -21000


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.