Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-09-05 | Odsłon: 10
ID ogłoszenia: 35540

Moszczaniec-sprzedaż działek niezabudowanych


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

MOSZCZANIEC: Gmina Jaśliska

1/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/7 o pow. 1,0835 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z za-pisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komań-cza, działka znajduje się jako „VIII – rejon koncentracji usług (lokalny)”. Brak aktualnego Miej-scowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie te-renu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Na działce znajduje się sieć energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Brak dojazdu.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 66.000,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

W a d i u m w wysokości 6.600,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

2/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 32/3 o pow. 0,1236 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z za-pisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komań-cza, działka znajduje się jako „VIII – rejon koncentracji usług (lokalny)”. Brak aktualnego Miej-scowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie te-renu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Na działce znajduje się sieć energetyczna. Brak dojazdu.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 8.900,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

W a d i u m w wysokości 890,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

3/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/156 o pow. 1,2033 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00070347/5. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywno-ści zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej)”. Brak aktualnego Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Jaśliska. Przeznaczenie terenu oraz określenie
sposobu jego zagospodarowania może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy szczególne, na wniosek inwestora. Działka leży w terenie obszaru zabudowy wielomieszkaniowej, tj. obszarze uzbrojonym w sieć energii elektrycznej, lokalnej sieci kanalizacyjnej, lokalnej sieci wodociągowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

C e n a wywoławcza do przetargu wynosi: 148.000,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ustawą od podatków od towarów i usług.

Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej tj. 1.500,00 zł.

W a d i u m w wysokości 14.800,00 zł, tj.10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 03.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się 08.10.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Komańczy –
sala nr 2.

4/ nieruchomość gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 15/176 o pow. 0,0048 ha, ujętą w Księdze Wieczystej Nr KS1S/00056611/3. Gmina Jaśliska jest obecnie na etapie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Jaśliska w tym również dla obrębu Moszczaniec. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, działka znajduje się w „VI – obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem w danej strefie ochrony prawnej

Kontakt:


Moszczaniec
Komańcza
podkarpackie
Nr telefonu: 134677018
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pan Andrzej Ferenc
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  66 000 zł
Moszczaniec-sprzedaż działek niezabudowanych


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.