Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-10-04 | Odsłon: 8
ID ogłoszenia: 36150

Syndyk sprzeda udziały w lokalu mieszkalnym


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Beaty Dławichowskiej w upadłości zamieszkałej w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w prawie własności lokalu mieszkalnego o numerze 2, położonego przy ul. Tomcia Palucha 10 w Warszawie, o powierzchni użytkowej 40,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00453328/7, wraz z udziałem w pomieszczeniu przynależnym – piwnicy o powierzchni 2,71 m² oraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku (zwanych dalej łącznie także „Udziałem”), wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Dławichowskiej w upadłości zamieszkałej w Warszawie.
Operat szacunkowy dotyczący Udziału w nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 492/17, w czytelni akt w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 30.600,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2018 r. w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego biura syndyka Piotra Głodka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 492/17” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA NA NABYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). Szczegółowe warunki, które musi spełniać oferta, pod rygorem jej odrzucenia, opisane są w regulaminie konkursu ofert zamieszczonym na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, lub dostępnym do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).
Najpóźniej przy otwarciu ofert (w przypadku nie złożenia przez syndyka oświadczenia o wpłynięciu na rachunek masy upadłości kwoty wadium) oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, przedstawić dowód wpłaty wadium 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018 r., godz. 11:30, w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez komisję konkursową powołaną przez syndyka, w obecności oferentów.
Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, lub dostępnym do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).

Kontakt:


Tomcia Palucha 10
Warszawa
mazowieckie
Nr telefonu: 226394555
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pan Sławomir Zach
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  30 600 zł
nopic


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.