Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2017-09-06 | Odsłon: 25
ID ogłoszenia: 27163

Dzierżawa gruntu niezabudowanego gm.Kosieczyn


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka ogłasza
pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr działki 192/2 o pow. 0,1320 ha (w tym rola kl. IIIb) położoną w obrębie wsi Kosieczyn,

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.
Zgodnie z nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn nieruchomość położona w terenach upraw polowych.
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030193/7.

Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 20,27 zł. /słownie: złotych dwadzieścia i dwadzieścia siedem groszy/
Termin wnoszenia czynszu do 30 września każdego roku.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wyliczona została zgodnie z § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 72/2016 Burmistrza Zbąszynka z dnia 14 września 2016r.
Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia
nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Wysokość wadium 4,00 zł

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (w zł) w terminie do dnia 12 października 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu za dzierżawę gruntu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 19 października 2017r. na wskazane we wniosku „o zwrocie wadium” konto. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 16 października 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 września 2017r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Kontakt:


Kosieczyn
Zbąszynek
lubuskie
Nr telefonu: 68 3849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Halina Kaczmarek
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  20 zł
Dzierżawa gruntu niezabudowanego gm.Kosieczyn


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.