Szukaj: Kategoria Region zaawansowane
Data dodania Dodano: 2018-11-06 | Odsłon: 8
ID ogłoszenia: 36776

Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy


Stan przedmiotów: używane

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek,
położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej przez gminę nr 29 o pow. 355 m2,
wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 858/9
z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości 62,13 zł
(słownie: złotych sześćdziesiąt dwa i trzynaście groszy )

Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku,
na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku,
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców,
czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej
1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 12,00 zł
(słownie: złotych dwanaście) oraz okazanie dowodu wpłaty.
Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 6 grudnia 2018r.
w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.
Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 29 w Zbąszynku.”
W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 6 grudnia 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 grudnia 2018r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2018r. o godzinie 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29 października 2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na słupach ogłoszeniowych w mieście, oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO
oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami
i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Kontakt:


Wojska Polskiego
Zbąszynek
lubuskie
Nr telefonu: 68 3849140
Gadu-Gadu:
Osoba kontaktowa: Pani Renata Kitta
Wyślij wiadomość

Lokalizacja na mapie:
Cena:  62 zł
Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy


Jak skutecznie pisać ogłoszenia?

Bezpłatne ogłoszenie to pierwszy i najważniejszy kontakt z potencjalnym klientem, który dodatkowo nie kosztuje Cię ani grosza. To oferta, którą wysuwamy w jego stronę. Największe znaczenie ma tytuł ogłoszenia. Powinien być w miarę krótki i czytelny. Musi dokładnie opisywać produkt lub usługę oraz zawierać słowa kluczowe, które przyciągną wzrok wśród wielu konkurencyjnych ogłoszeń. Tytuł ogłoszenia jest ważny również dlatego, że jest to tytuł i nazwa strony indeksowanej w wyszukiwarkach internetowych, takich jak: Google, Bing, Netsprint itd. Pozwala to na znalezienie Twojego ogłoszenia nie tylko użytkownikom portalu ogłoszeniowego, ale też wszystkim osobom, które poszukują konkretnego produktu lub usługi w Internecie.

Darmowe ogłoszenie powinno zawierać zwięzłą, krótką treść, która będzie opisywać Twój produkt bądź usługę oraz jej cenę. Musi zachęcać do kontaktu i wywoływać wrażenie, że ogłoszenie zostało dodane przez osobę odpowiedzialną, przystępną i skorą do negocjowania. Zdjęcie jest bardzo istotnym elementem ogłoszenia (w przypadku wynajmu/sprzedaży nieruchomości bądź samochodu wręcz kluczowym), więc, jeśli tylko istnieje taka możliwość powinieneś je umieścić. Zdjęcie powinno w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiać naszą ofertę. Kolorowa miniatura może zdziałać cuda.

W treści ogłoszenia niezbędne jest podanie lokalizacji. Pozwala to zaoszczędzić naszemu potencjalnemu klientowi czas i pieniądze, które musiałby stracić próbując nas odnaleźć lub się z nami skontaktować. Portal bezpłatnych ogłoszeń "fanty24.pl" posiada opcję lokalizacji na mapce - wystarczy, że podasz nazwę miasta i ulicy dla zlokalizowania Twojej oferty. Podawanie numeru domu czy mieszkania nie jest wymagane.

Kolejnym niezbędnym elementem ogłoszenia jest kontakt. Im więcej możliwości kontaktu tym lepiej. Podaj więc swój numer telefonu, adres e-mail (nie będzie on widoczny w ogłoszeniu, będzie wykorzystywany jedynie przez mechanizm formularza kontaktowego), lub numer gg.